Naptár

április 2017
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Névnap

Mai névnap: Zita Holnap lesz: Valéria

ÁROP 1.1.5/C

A honlap a „Bátor Nyírbátor”- Térségfejlesztési kapacitások megerősítése a Nyírbátori kistérségben című ÁROP 1.1.5/C projekt keretében készült el.

Kedvezményezett:

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás

4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 3.

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 BUDAPEST,

Gellérthegy u. 30-32.
Tel.: (01) 224-3100 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap

Társfinanszírozásával valósul meg.

Pályázati kiírás Kistérségi Szociális és Pedagógiai Szolgáltató Központ intézményvezető munkakör betöltésére

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Szociális és Pedagógiai Szolgáltató Központ intézményvezető

(magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Beosztás: Intézményvezető (magasabb vezető)

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői beosztás határozott időre, 2013. szeptember 01-től 2018. augusztus 30-ig szól.

A közalkalmazotti jogviszony kezdő napja: 2013. szeptember 01.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300, Nyírbátor, Édesanyák útja 3.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának biztosítása. Működési területén szervezi és végrehajtja a Társulási Tanács rendelkezéseit. Felelős az Alapító Okirat szerinti alaptevékenység megszervezésért és folyamatos ellátásáért

Az intézmény által ellátott alapfeladatok:

1, Szociális alapszolgáltatások:

- idősek nappali ellátása,

- házi segítségnyújtás,

- - - étkeztetés,

- - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

- - családsegítés,

- - támogató szolgálat,

- - közösségi gondozói szolgálat.

2, Szociális szakellátások:

- idősek ápoló-gondozó otthona,

- hajléktalanok éjjeli menedékhelye,

3, Gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgálat,

4, Egészségügyi alapellátások:

- védőnői alapellátás,

- anyatejgyűjtés,

- iskola és ifjúság orvoslás.

Illetmény és juttatások: a pályázó illetményére és illetménypótlékára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· felsőfokú, szociális alapvégzettség az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 8. 2. pontja alapján,

· a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

· 15/1998.( IV. 30) NM. rendelet 2 számú melléklet szerinti szakmai végzettség,

1.                  szociális szakvizsga,

2.                  büntetlen előélet,

3.                  cselekvőképesség,

4.                  magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

5.                  felsőoktatásban szerzett egyéb  szociális végzettség, szakképzettség,

6.                  nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

· szociális alap- és szakosított ellátás, gyermekvédelmi alapellátás valamint egészségügyi alapellátás integrált formában vagy társulás által történő működtetésében szerzett legalább 3 év magasabb vezetői tapasztalat,

A pályázat rész

eként benyújtandó iratok, igazolások:

1.                  a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló részletes szakmai önéletrajza,

2.                  bizonyítvány, oklevél másolat(ok),

3.                  az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

4.                  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

5.                  előírt szakmai gyakorlatról szóló igazolás,

6.                  az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

7.                  nyilatkozatok:

1.                  a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, annak megismeréséhez az elbírálásban részt vevő személyek részére hozzájárul (a pályázónak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához),

2.                  az állás betöltésénél 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti

3.                  a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik,

4.                  a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

5.                  nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz,

6.                  társulási tanácsi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

1.                  felsőoktatásban szerzett egyéb  szociális végzettség, szakképzettség

Elvárt kompetenciák: szakma iránti elkötelezettség,  kiváló szintű irányító és döntési képesség, kiemelkedő együttműködési és tárgyalóképesség, empátia.

A pályázat beérkezésének határideje: 2013. július 31. szerda délután 16 óra.

A pályázat benyújtásának formája: postai úton, írásban kettő azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefűzni).

A pályázat benyújtásának helye: Postai úton, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának címezve, Dr. Simon Miklós Elnök részére történő megküldésével (4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 4 szám.)

Kérjük a borítékon feltüntetni  azt, hogy Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ „INTÉZMÉNY - VEZETŐI PÁLYÁZAT”, valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Simon Miklós Társulási Tanács Elnöke nyújt, a 06-42/ 510-277-os telefonszámon.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltaknak megfelelően a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa ülésén dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók döntést követően írásban kapnak értesítést.

Pályázat elbírálásának várható határideje: a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának augusztusi ülése

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás településein a helyben szokásos módon, a Társulás újságában, valamint a Közigálláson.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. július 12.

TÁMOP 3.3.7-09/1 projekt

ÁROP 1.1.5/C projekt

TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0039

ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0006 - „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás korszerűsítés

TÁMOP 6.1.2/LHH/11-A-2012-0014

ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0009

TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0003

TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0011